NEWSFLASH : maatregelen Coronavirus in de Horeca
dd. 
13/03/2020

Gelet op de uitbraak van het coronavirus (Covid-19) houdt Agora Culinair u op de hoogte van de risicobeperkende maatregelen we nemen.

Beste klant,

 

Gelet op de uitbraak van het coronavirus (Covid-19) willen we u graag informeren over hoe Agora Culinair momenteel de risico’s inschat en welke risicobeperkende maatregelen we nemen.
We nemen risicobeperkende maatregelen om het gevaar en de gevolgen voor de productie en de leveringen te reduceren.

Voor het personeel

Het is onze medewerkers niet toegestaan om deel te nemen aan beurzen of evenementen in het kader van hun werkzaamheden. Wanneer medewerkers persoonlijke reizen naar een risicogebied ondernemen, moeten zij daarna twee weken thuisblijven. Hiermee willen we het risico op besmetting van andere collega’s tot een minimum beperken. Als een medewerker symptomen van het virus vertoont, wordt hij of zij opgedragen om thuis te blijven.

Speciale aandacht voor onze medewerkers

We nemen verhoogde veiligheidsmaatregelen voor al onze medewerkers en bezoekers. Externe bezoekers of bezoeken van collega’s van andere filialen zijn alleen toegestaan als ze absoluut nodig zijn. Medewerkers van transportbedrijven en onderaannemers zoals schoonmaak- en onderhoudspersoneel moeten dezelfde richtlijnen volgen.  We informeren iedereen over hoe ze de kans op besmetting kunnen minimaliseren.

Risicobeoordeling aangaande voedselveiligheid

Tot dusver zijn er geen aanwijzingen dat het coronavirus (Covid-19) door of via voedsel wordt overgedragen. De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) is daarom ook niet bij de kwestie betrokken. Volgens de gegevens van de overheidsinstanties is er geen enkel bewijs voor dat het coronavirus op de mens wordt overgedragen via een andere weg dan dierlijk of menselijk contact. Hierdoor, in combinatie met de relatief lage omgevingsstabiliteit van het virus (d.w.z. dat het virus maar kort buiten levende organismen overleeft), is het onwaarschijnlijk dat voedingsmiddelen een bron van infectie zijn. 

 

Aarzel niet om contact op te nemen met uw contactpersoon bij Agora Culinair als u nog vragen hebt.

U kan ook voor meer info terecht op volgende sites :

Info-coronavirus.be

Coronavirus-aanbevelingen.be

Horeca-ondersteunende maatregelen

FB HorecaMiddenKempen.be

 

Met vriendelijke groeten

 

Het Agora Culinair-Team