Verplichte registratie klantgegevens Horeca
dd. 
03/08/2020

Elke horeca-uitbater moet bij de aankomst per tafel de contactgegevens (naam, telefoonnummer of e-mailadres) van één klant registreren.

Elke horeca-uitbater moet bij de aankomst per tafel de contactgegevens (naam, telefoonnummer of e-mailadres) van één klant (provincie Antwerpen : elke klant!) registreren.

  • De horeca-uitbater moet die gegevens gedurende 14 dagen (provincie Antwerpen : 1 maand!) bewaren om later contactonderzoek te faciliteren.
  • De contactgegevens mogen enkel gebruikt worden voor de strijd tegen COVID-19.
  • Na 14 dagen (provincie Antwerpen : na 1 maand!) moeten ze worden vernietigd.
  • Klanten moeten uitdrukkelijk hun akkoord geven. Weigeren ze dat, dan wordt hen de toegang tot de horecazaak bij aankomst geweigerd.

Horeca-uitbaters kunnen voor de registratie een voorbeeldformulier gebruiken, dat werd opgesteld in samenwerking met de horecafederaties. Er is een apart formulier voor Vlaanderen, Brussel en Wallonië.

 

Er zijn ook digitale oplossingen - al dan niet gratis.