Vragen over de ondersteuningsmaatregelen voor de Horeca - UPDATE
dd. 
28/12/2020

Er veranderen een aantal zaken de komende maanden.
Een handig schema....

Hierbij een update van de maatregelen die de verschillende regeringen genomen hebben ter ondersteuning van de Horeca tijdens de corona-crisis.

 • Overbruggingsrecht :
  Voor verplicht gesloten sectoren of sectoren die hiervan afhangen en ook volledig de activiteiten hebben stopgezet.
  Aanvragen via je sociaal verzekeringsfonds.


  • JANUARI EN FEBRUARI 2021 : verlenging dubbele uitkering (ongeacht inkomsten uit takeaway of click & collect).
   Dat komt dus op € 3.228,- voor zelfstandigen met gezinslast en € 2.584,- voor zelfstandigen zonder gezinslast.
  • MAART 2021 : 3 mogelijkheden :
   • 1ste pijler :
    Bij verplichte sluiting en 100% stopzetting = recht op enkel overbruggingsrecht
    Dus GEEN takeaway! In dat geval geldt de 2de pijler.
    € 1.614,- voor zelfstandigen met gezinslast en € 1.292,- voor zelfstandigen zonder gezinslast.
   • 2de pijler :
    Vanaf minieme activiteit, ook take away of click & collect : aanvraag op basis van 40% omzetdaling januari en februari in vergelijking met dezelfde maand 2019.
    Dus WEL takeaway!
    € 1.614,- voor zelfstandigen met gezinslast en € 1.292,- voor zelfstandigen zonder gezinslast.
   • 3de pijler :
    Korte onderbreking omwille van quarantaine/isolatie (min. 7 dagen) of zorgen kind (moet niet 7 opeenvolgende dagen zijn).

    Pro rata het aantal dagen geen activiteiten.
     
 • VERLENGING VLAAMS STEUNMECHANISME TOT EIND FEBRUARI 2021 voor elke ondernemer die minstens 60% omzetverlies lijdt.
  • Aanvragen voor de periode van 15/11 t.e.m. 31/12/2020 via de site van VLAIO vóór 15/02/2021!
   De premie wordt per maand uitgekeerd.
  • Deze premie bedraagt 10% van de omzet in dezelfde referentieperiode het jaar voordien (voor zaken die pas zijn opgestart wordt dit een andere gelijkaardige periode). Die 10% is volgens de Vlaamse regering een benadering van gemiddeld de helft van de vaste kosten voor ondernemingen.
   → Kleine bedrijven max. € 11.250,- (€ 7.500 voor de 2de ref.periode)
   → Ondernemingen vanaf 10 werknemers max. € 22.500,- (€ 15.000,- voor de 2de ref.periode)
  • Zelfstandigen in bijberoep krijgen een premie van 5%
  • Cafés en restaurant die verplicht moeten sluiten moeten hun omzetdaling niet aantonen.
  • Deze premie is combineerbaar met takeaway
  • Vanaf nu staat er op de VLAIO-website een applicatie online om deze premie aan te vragen (rechts boven klikken op AANVRAGEN)
  • Verder blijven de bestaande steunmaatregelen van kracht
 • Eindejaarspremie :
  Werknemers ontvangen de volle premie (ongeacht de tijdelijke werkloosheid) en de werkgevers betalen enkel voor de effectief gewerkte dagen. De overheid past het verschil bij.
 • Tijdelijke kwijtschelding van de RSZ-bijdragen
 • Check of je onderneming in aanmerking komt voor de RSZ-compensatiepremie
 • Tijdelijke werkloosheid wordt verlengd t.e.m. 31/03/2021
 • Verlenging van een aantal bestaande steunmaatregelen (langer uitstel van betaling voor wie daar al voor in aanmerking kwam)
 • Vrijstelling van de FAVV-bijdrage voor 2020 (tussen € 50,- en € 3.433,- afhankelijk van het aantal werknemers)

 


Hier vind je nog enkele ideeën die je misschien kunnen helpen.