Privacy Statement

 

Agora Culinair hecht veel belang aan het beschermen van uw privacy en de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt. Daarom leggen we u in dit privacy statement uit welke gegevens we van u verwerken en waarom we dat doen. We houden ons hierbij aan de GDPR wetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Wij adviseren u om ons privacy statement zorgvuldig door te lezen.

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is een gegeven dat herleidbaar is naar een natuurlijke persoon die geïdentificeerd is, of kan worden geïdentificeerd. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: uw (bedrijfs)naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. Maar ook de inloggegevens van uw AGORA CULINAIR account zijn persoonsgegevens.

Wat betekent verwerking van gegevens?

Onder ‘verwerking van gegevens’ verstaan we elke verwerking van persoonsgegevens. Het begrip ‘verwerking’ dekt onder andere het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of op eender welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen of vernietigen van persoonsgegevens.

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

De merknaam Agora Culinair wordt gebruikt bij volgende vennootschappen:

’t Vleesboerke bvba │ I.Z. Klein Gent │Grensstraat 4 │ 2200 Herentals │ BE 0416.161.573
Agora Culinair NV │ Atealaan 12A │ 2200 Herentals │ BE 0406.272.820
Agora Culinair Turnhout bvba │ Grimstedestraat 35 │ 2300 Turnhout │ BE 0843.923.160
Snackcentrale bvba │ Belcrownlaan 16 │ 2100 Deurne │ BE 0450.462.258

Afhankelijk of u bij een of meerdere vennootschappen die onder de benaming Agora Culinair vallen klant bent, was, (mogelijk) wenst te worden of contact heeft opgenomen worden uw gegevens door de betreffende vennootschap(pen) verwerkt.

Wanneer AGORA CULINAIR onderaannemers gebruikt om gegevens te verwerken, dan zal dit steeds gebeuren in functie van de doelen waarop dit privacybeleid betrekking heeft. Daarnaast zal AGORA CULINAIR  steeds duidelijke instructies geven over de verwerking en via een verwerkingscontract vastleggen waarin de nodige garanties staan over confidentialiteit en privacy conformiteit wat betreft uw persoonsgegevens.

Van wie verzamelt AGORA CULINAIR persoonsgegevens?

AGORA CULINAIR verkrijgt en verwerkt persoonsgegevens van personen die producten of diensten afnemen, websitebezoekers, of derden die contact opnemen met AGORA CULINAIR. Bijvoorbeeld indien u:

• een klantenkaart aanvraagt in een van onze winkels;
• een bestelling plaatst via onze telefonische besteldienst of online; 
• aangeeft onze nieuwsbrieven (bijv. voordeelbonnen) te willen ontvangen; 
• aan een wedstrijd of aan een promotie deelneemt; 
• deelneemt aan enquêtes; 
• inlogt op uw ‘online bestellen’-account ;
• bij of voor ons werkzaam bent; 
• bij ons solliciteert of hiertoe contact opneemt; 
• een zakelijke relatie heeft met AGORA CULINAIR (bv. bij uitwisselen business cards); 
• uw gegevens invult of achterlaat in een van de vestigingen.

Contact met AGORA CULINAIR kan plaatsvinden via:

• telefoon; 
• schriftelijke correspondentie; 
• het contactformulier op www.agoraculinair.be
• per e-mail : info@agoraculinair.be ;
• het registratieformulier om onze e-nieuwsbrieven (bv.: voordeelbonnen) aan te vragen; 
• een link die is opgenomen in een door ons toegezonden e-mail nieuwsbrief of een andere aan u aangeboden elektronische boodschap.

Verder is het mogelijk dat uw gegevens bij AGORA CULINAIR terecht komen wanneer wij een ander bedrijf overnemen.

Welke persoonsgegevens verzamelt AGORA CULINAIR?

AGORA CULINAIR verzamelt de volgende persoonsgegevens:

• Persoonlijke gegevens: uw (bedrijfs)naam, adres, woonplaats, (mobiel) telefoonnummer en e-mailadres; 
• Bestelgegevens (bijv. welke producten u bij AGORA CULINAIR bestelt); 
• (Interactie)gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, cookie ID’s, surfgedrag en welke pagina’s u bezoekt op www.agoraculinair.be , emailvoorkeuren voor de e-mailnieuwsbrieven, open- en klikgedrag van de e-mailnieuwsbrieven, voorkeuren/interesses, meningen en contact met de klantenservice of besteldienst).

Op basis van welke grondslag verwerkt AGORA CULINAIR persoonsgegevens?

AGORA CULINAIR verwerkt persoonsgegevens op basis van de noodzaak daarvan voor de uitvoering van de overeenkomst/afspraken met haar klanten, bijvoorbeeld gegevens die nodig zijn om uw bestelling te noteren, af te leveren en contact te houden over deze bestellingen.

AGORA CULINAIR verwerkt ook persoonsgegevens op basis van uw toestemming of op basis van een gerechtvaardigd belang van AGORA CULINAIR.

Tenslotte kan AGORA CULINAIR persoonsgegevens verwerken op grond van een wettelijke plicht.

Voor welke doeleinden verwerkt AGORA CULINAIR persoonsgegevens?

AGORA CULINAIR verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

• Voor de uitvoering van de overeenkomst/afspraken tussen AGORA CULINAIR en haar klanten: het verwerken van bestellingen, leveren van bestellingen, informeren over bestellingen; 
• Het bijhouden van een klantenbestand voor toekomstige bestellingen; 
• Het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van de websites om opmaal gebruiksgemak te bieden;
• Het uitvoeren van interne analyses om onze producten (assortiment) en dienstverlening voor u te verbeteren; 
• Het informeren over interessante ontwikkelingen, nieuwigheden, beurzen en aanbiedingen via verschillende (digitale) communicatiekanalen; 
• Het uitvoeren van sollicitatieprocedures.

Om deze doeleinden te realiseren, koppelt, combineert en analyseert AGORA CULINAIR beschikbare (persoons)gegevens (zoals in dit privacy statement benoemd) om zo de meest relevante informatie zo goed mogelijk af te stemmen op de meest interessante (klanten)doelgroepen. Zo kunnen we het aantal contactmomenten met u beperken. Dit gebeurt in bepaalde gevallen volledig geautomatiseerd.

Bewaartermijnen

Uw persoonsgegevens worden bij AGORA CULINAIR niet langer bewaard dan nodig is om u een goede en zorgvuldige dienstverlening te kunnen bieden en te kunnen voldoen aan uw wensen. Als wij uw gegevens niet meer nodig hebben, worden deze vernietigd.

Openbaarmaking van gegevens aan derden

AGORA CULINAIR zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij dit nodig is voor de dienstverlening en het verbeteren daarvan (zoals, maar niet beperkt tot, onderhoudswerken, verwerking van betalingen, database management, uitbetaling van lonen, ... ).

Als het nodig is om uw persoonsgegevens openbaar te maken aan derden, is deze derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van dit privacybeleid.  

Verder is het mogelijk dat AGORA CULINAIR persoonsgegevens openbaar maakt:

  • aan de bevoegde autoriteiten, wanneer AGORA CULINAIR hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en ter vrijwaring en verdediging van onze rechten;
  • wanneer AGORA CULINAIR, of nagenoeg al haar activa, wordt overgenomen door een derde partij, waarbij uw persoonsgegevens die AGORA CULINAIR heeft verzameld een van de overgedragen activa zal zijn;
  • met het oog op het detecteren van gelijkaardige profielen zoals het uwe, behalve wanneer u zich hier uitdrukkelijk tegen heeft verzet;
  • met het oog op het verwerken van de persoonsgegevens in het kader van de doelen beschreven in dit privacybeleid door een onderaannemer.

AGORA CULINAIR en andere websites

Op agoraculinair.be vindt u een aantal links terug naar andere websites. Dit privacy statement is niet van toepassing op deze andere websites. AGORA CULINAIR is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze websites met uw persoonlijke informatie omgaan. Om hierover meer te weten leest u best het privacy statement van de website die u bezoekt.

Cookieverklaring

AGORA CULINAIR maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat onze website opmaal functioneert.

Voor statistische doeleinden worden ook cookies van Google Analytics gebruikt. Wanneer u naar onze website surft, bewaren wij bepaalde gegevens van u in statistieken van Google Analytics. Die gegevens bestaan onder meer uit het browsertype, IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt en de domeinnaam van de website die u naar onze website gestuurd heeft. We gebruiken deze statistieken om het surfgedrag van onze bezoekers te analyseren en op basis daarvan onze website te optimaliseren voor onze gebruikers. De statistieken zijn volledig anoniem, dus u heeft niets te vrezen.

Google Analytics beveiligt uw data, maakt deel uit van een gecertificeerd EU-U.S. Privacy Shield Framework en respecteert dus uw privacy. Meer informatie hierover kan u vinden in de privacy policy van Google Analytics.

Beveiliging

AGORA CULINAIR hecht veel waarde aan het beveiligen van persoonsgegevens. AGORA CULINAIR neemt verschillende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen. AGORA CULINAIR neemt onder meer maatregelen zoals het versleutelen van financiële gegevens, wachtwoorden en door gebruik te maken van firewalls en veilige servers.

Het aantal medewerkers van AGORA CULINAIR dat toegang heeft tot uw persoonsgegevens is beperkt en zorgvuldig geselecteerd.

Ondanks het veiligheidsbeleid van AGORA CULINAIR, de controles die het uitvoert en de handelingen die het stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet gegarandeerd worden. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet en methode van elektronische opslag is 100 procent veilig. Hierdoor kan AGORA CULINAIR hiervoor geen absolute veiligheid garanderen.

Camerabeveiliging

AGORA CULINAIR heeft haar groothandel, winkels en parkeerterreinen voorzien van duidelijk zichtbaar geplaatste camera’s met het doel de veiligheid van onze werknemers, klanten en eigendommen te beschermen en ondersteuning te bieden bij calamiteiten. Bij betreding van onze terreinen en winkels wordt u op de aanwezigheid van onze camera’s gewezen. AGORA CULINAIR bewaart camerabeelden 30 dagen. In geval van een gegronde reden (bijv. politieonderzoek) worden camerabeelden langer bewaard, maar niet langer dan noodzakelijk is.

Uw rechten

Als wij uw persoonsgegevens verwerken, dan kunt u een verzoek doen tot inzage van deze gegevens, de gegevens te wijzigen, over te dragen aan een andere partij, te verwijderen of de verwerking hiervan te beperken. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie van AGORA CULINAIR via telefoon (SMS), post of e-mail, tenzij deze informatie noodzakelijk is in het kader van onze dienstverlening aan u. Daarnaast bent u gerechtigd uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken.

Dergelijke verzoeken kunt u indienen door contact op te nemen met:

AGORA CULINAIR (Vleesboerke) op 014/248.453 of via info@agoraculinair.be

AGORA CULINAIR streeft ernaar om uw verzoek binnen 4 weken te verwerken.

Uitschrijven E-nieuwsbrief/nieuwsbrieven:

Indien u niet langer onze e-nieuwsbrief/nieuwsbrieven wenst te ontvangen hoeft u hiervoor geen e-mail te sturen of te telefoneren. Onderin elke e-nieuwsbrief heeft u namelijk de mogelijkheid om u uit te schrijven via de uitschrijflink.

Heeft u ondanks onze zorgvuldige maatregelen een klacht met betrekking tot de wijze waarop AGORA CULINAIR met uw persoonsgegevens om gaat? Dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie.

Contact

Heeft u nog vragen m.b.t. deze privacy statement? Gelieve dan een mail te sturen naar info@agoraculinair.be of contact op te nemen via het contactformulier op onze website.

Wijzigingen privacy statement

AGORA CULINAIR behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Wij adviseren u dit statement dan ook regelmatig te lezen. De meest recente versie vindt u altijd op www.agoraculinair.be/privacy-statement

Deze pagina is aangepast op 24-05-2018